REQUEST 2018

Rejestracja

Wolontariusz

Rejestracja zakończona 05.07.2018 10:00

Bez opłat

zakończona

Organizator

Rejestracja zakończona 01.08.2018 10:00

Bez opłat

zakończona

Wczesna rejestracja - konferencja + 2 warsztaty / Early bird - conference + 2 workshops

Rejestracja zakończona 13.07.2018 09:00

1 168,50 zł

zakończona

Wczesna rejestracja - konferencja + 1 warsztat / Early bird - conference + 1 workshop

Rejestracja zakończona 13.07.2018 18:00

984,00 zł

zakończona

Wczesna rejestracja - tylko konferencja lub tylko warsztaty (2) / Early bird - conference or 2 workshops

Rejestracja zakończona 13.07.2018 18:00

615,00 zł

zakończona

Prelegent

Rejestracja zakończona 31.07.2018 10:00

Bez opłat

zakończona

Późna rejestracja - konferencja + 1 warsztat

Rejestracja zakończona 18.09.2018 18:00

1 107,00 zł

zakończona

Późna rejestracja - konferencja + 2 warsztaty

Rejestracja zakończona 19.09.2018 18:00

1 353,00 zł

zakończona

Późna rejestracja - tylko konferencja lub tylko warsztaty (2)

Rejestracja zakończona 19.09.2018 18:00

738,00 zł

zakończona

Opis wydarzenia
Przedstawiamy Państwu ReQuest – konferencję przeznaczoną dla osób zaangażowanych w szeroko pojęty obszar analizy biznesowej i systemowej w IT.

ReQuest to nowa marka na rynku polskim. Marka świeża i szybko rozwijająca się, której flagowym produktem ma być konferencja powołana z myślą o analitykach, realizowana przez analityków. Naszym celem jest zbudowanie społeczności skupionej wokół tematyki analizy, wymagań i potrzeb biznesowych; społeczności, która będzie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowego wymiaru analizy – dziedziny innowacyjnej i interdyscyplinarnej, skutecznie przekuwającej potrzeby biznesowe na skuteczne i nowatorskie rozwiązania. Chcemy łączyć wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów i dyscyplin, by rozszerzać kompetencje i możliwości analityków. Chcemy zachęcać do zadawania pytań, dyskusji i zejścia z utartych ścieżek w kierunku alternatywnych możliwości.  

Osoby, które czują się częścią wyżej opisanej społeczności, serdecznie zapraszamy na konferencję reQuest. Zmieniaj z nami branżę IT!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We would like to introduce you to ReQuest - a conference for people involved in the broadly understood area of business and system analysis in IT.

ReQuest is a new brand on the Polish market. A fresh and fast-growing brand, whose main product is to be a conference for analysts, carried out by analysts. Our goal is to build a community focused on the subject of analysis, business requirements and needs; a community that will actively participate in the creation of a new dimension of analysis - an innovative and interdisciplinary field, effectively transforming business needs into effective and innovative solutions. We want to combine knowledge and experience from different areas and disciplines in order to expand the competence and capabilities of analysts. We want to encourage questions, discussion and a move away from the established pathways towards alternative opportunities.  

If you feel part of the community described above, we invite you to the reQuest conference. Change your IT industry with us!
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 04.10.2018 09:00
Zakończenie: 05.10.2018 18:00

Hotel Boss
ul. Żwanowiecka 20
Warszawa

Strona wydarzenia:
request.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych

ul. Poznańska 16 lok. 4
00-680 Warszawa

kontakt@request.pl
Pokaż mapę...